Prowadzenie spotkań networkingowych dla biznesu

Prawie 30 przedstawicieli firm informatycznych z Klastra IT weźmie udział w spotkaniu networkingowym, które odbędzie się 6 listopada 2015 r. w jednej z rzeszowskich restauracji. Spotkanie odbędzie się przy śniadaniu i będzie miało niecodzienną formułę, a służyć ma budowaniu relacji (biznesowych i towarzyskich), budowaniu zaufania, dzieleniu się informacją, poszukiwaniu nowych możliwości współpracy między firmami. Wszystkie te działania w naturalny sposób prowadzą do poszukiwania synergii w biznesie, która przynosi lepsze efekty niż samodzielne działania pojedynczych firm. Zatem efekt pracy w grupie jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych.

Ideą spotkań networkingowych jest jeszcze lepsze wzajemne poznanie się firm tworzących Klaster IT, tym bardziej, że systematycznie rośnie ilość podmiotów tworzących Klaster IT i w tym momencie w Klastrze jest już dokładnie 70 firm.

Przy rosnącej liczbie firm z branży high-tech należących do Klastra IT takie spotkania pozwalają nie tylko na wzajemne poznanie się, ale przede wszystkim mają służyć jako platforma do wymiany bieżących informacji, wpływających na wspólne przedsięwzięcia biznesowe.

Jak będzie wyglądać spotkanie networkingowe Klastra IT?

Każdy uczestnik ma 2 minuty na wypowiedź skierowaną do wszystkich obecnych i może w tym czasie podzielić się bieżącymi tematami, które są lub będą w jego firmie realizowane, może również ogłosić, że potrzebuje wsparcia w danym zakresie, podwykonawcy, lub poszukuje partnera do konsorcjum. Generalnie każdy uczestnik musi się przygotować do spotkania, tj. określić z czym przychodzi? Może to być zlecenie, wizja, wolne zasoby w firmie, pomysł na wspólny projekt, itp. Ewentualnie można również przedstawić swoją firmę (czym się zajmuje, specjalizacja, kierunki rozwoju, itp.) - ta opcja polecana jest nowym firmom w Klastrze IT.  Po tej 2-minutowej rundzie, będzie czas na indywidualne rozmowy zainteresowanych stron.

Warto również dodać, że nie jest to pierwsze spotkanie firm informatycznych przy śniadaniu. Wcześniej oczywiście miały już miejsce takie spotkania w Klastrze IT. Tym razem nowością jest formuła 2-minutowej rundy, w której udział biorą wszyscy uczestnicy spotkania. A dlaczego akurat śniadania? Okazało się, że dla przedsiębiorców ta pora dnia jest najlepsza na tego typu spotkanie.  

*****

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej to organizacja zrzeszająca osoby i podmioty, które wnoszą wkład w rozwój polskiej branży informatycznej. Głównym celem klastra jest konsolidacja i współpraca przedsiębiorstw z branży ICT. Obecnie Klaster IT zrzesza 70 firm (większość z Podkarpacia), które specjalizują się w tworzeniu zaawansowanych systemów informatycznych dla różnych sektorów gospodarki, a są aktywne nie tylko na rynku Polskim, lecz również na wielu rynkach zagranicznych. Reasumując - klaster to różnorodność, która bardzo dobrze wpływa na rozwój branży i regionu. Koordynatorem projektu Klaster IT jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Więcej informacji: www.klasterit.pl.