Głos lektorski do filmów [wideo]

Głos lektorski do filmu o Roztoczańskim Parku Narodowym. Wojewódzkie obchody światowego dnia środowiska. Jubileusz 40-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwierzyniec, 5 Czerwca 2014.

Media

Roztoczański Park Narodowy utworzono w 1974 roku na terenach, których część chroniono w dobrach Zamoyskich jeszcze przed II Wojną Światową. Symbolem parku jest konik Polski - potomek tarpanów. To tutaj dzikie tarpany przetrwały najdłużej - aż do początków XIX wieku. Teraz koniki żyją na swobodzie w Ostoyi, której częścią są stawy Echo. Dumą parku są lasy porastające go w 95 procentach i tworzące malowniczy krajobraz piękny o każdej porze roku. Skrywają one wiele malowniczych zakątków wprost stworzonych dla malarza czy fotografika. Należy do nich Florianka - dawny folwark Zamoyskich. Króluje tu przepiękny Jawor o pomnikowych wymiarach. Można tu spotkać stado owiec uhruskich. Zostały sprowadzone do parku, by razem z bydłem białogrzbietym zapobiegać zarastaniu łąk. Niektóre partie lasu podtopił bóbr. Od czasu, kiedy powrócił na dawniej zajmowane tereny, buduje okazałe tamy.

Słowa kluczowe: