Prowadzenie konferencji, debat, briefingów

Chętnie prowadzę również konferencje, debaty, briefingi, itp. Sposób prowadzenia konferencji jest bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na odbiór całego wydarzenia. Ważne jest odpowiednie zapowiadanie prelegentów i służenie informacją, tak aby uczestnicy-słuchacze nie czuli się zagubieni, lecz byli w pełni świadomi tego z jakich możliwości podczas wydarzenia mogą skorzystać.

Prowadzenie konferencji niekoniecznie musi być nudne, sztampowe, oficjalne. Konferencja może być również prowadzona na luzie, tak aby czas między prelegentami był chociaż krótką odskocznią od ciężkich tematów prezentowanych podczas konferencji. Prowadzenie konferencji może również zawierać elementy interakcji z publicznością czy elementy stand-up'u.

 

Stand-up – komediowa forma artystyczna w postaci monologu przed publicznością. Stand-up opiera się bardziej na kontakcie z publicznością i jego celem jest rozbawienie publiczności.

 

Debaty powinny być ciekawe, a to wymaga odpowiedniego doboru uczestników debaty i co najmniej podstawowej znajomości tematu przez osobę prowadzącą całą dyskusję. Uczestnikami debaty powinny być osoby bliskie omawianej kwestii, ale nawiązujące do danego tematu debaty z różnych perspektyw. Dzięki temu dyskusja będzie przedstawiała omawiany problem w szerokim ujęciu.

Pomoc

Służę pomocą nie tylko przy prowadzeniu konferencji lub debat, ale również przy ich organizacji.