Prowadzenie spotkań networkingowych

Spotkania networkingowe również prowadzę. Uczestnik takiego spotkania networkingowego ma możliwość krótkiego zaprezentowania się przed innymi uczestnikami w grupie. Każdy uczestnik robi krótką autoprezentację, której celem jest znalezienie potencjalnych partnerów biznesowych lub klientów.

Bardzo ważna jest tu również wymiana wizytówek i wzajemne polecanie się (w przyszłości). Spotkanie networkingowe musi przebiegać zgodnie z planem i harmonogramem czasowym, dlatego też moderacja spotkania jest bardzo ważna. Zaletą udziału w spotkaniu networkingowym jest możliwość nawiązania wielu kontaktów z nowymi osobami w jednym miejscu, a to stwarza uczestnikom nowe możliwości rozwoju i znacznie dynamizuje prowadzony przez nich biznes.

Spotkania networkingowe potocznie bywają zwane również biznesowym "speed dating'iem".

Słowa kluczowe: